Výběr radiostanic

Výběr radiostanic

  • 17 Dub 0
index-img_42

Několik rad na otázku, jakou nejlepší radiostanici vybrat pro své účely

Radiostanice je komunikační zařízení, které na určitých kmitočtech vysílá a přijímá hovory mezi jednotlivci i skupinami uživatelů. Komunikace ve většině případů probíhá v simplexním režimu, což znamená že buď vysílám, nebo poslouchám. Pomocí radiostanic lze komunikovat jak mezi jednotlivci, tak i s neomezeně velkou skupinou uživatelů. Jinak je tomu u scanerů, které slouží pouze pro poslech komunikace v různých kmitočtových pásmech a nemají možnost vysílat.


               
Výběr typu radiostanice podle jejího používání

   Na úvod bych chtěl uvézt zásadní chybu při výběru radiostanice kterou někteří zákazníci dělají a to je výběr podle ceny. Otázkou ceny radiostanice je dobré se zabývat až po výběru kategorie, ve které budu dále vybírat radiostanici pro své účely a dle svých finančních představ.

   Jakou si vybrat radiostanici je asi první otázka, kterou by si měl položit každý, kdo zvažuje nákup radiokomunikační techniky. Pro její zodpovězení a dobrý výběr je v první řadě potřeba znát několik odpovědí. Jako hlavní je to, k jakému účelu budu radiostanici používat. Je třeba dobře zvážit veškeré své nároky na radiostanici a její používání. Všechny radiostanice jsou technicky a konstrukčně zpracovány tak, aby vyhovovali různým zákazníkům a různým podmínkám používání. Zásadní rozdíl může být například ve zpracování a kvalitě použitých materiálů nebo dosahu.

 

Ruční radiostanice
   Pokud patříte do kategorie, kdy zvažujete nákup ruční radiostanice pro občasné používání například při turistice volné zábavě nebo víkendových sportech, pak můžete vybírat v kategorii PMR“. Pokud však budete používat radiostanice denně, nebo budete mít větší nároky na odolnost, dosah nebo kvalitu a spolehlivost komunikace, vybírejte raději radiostanice v kategorii Profesionální“


Vozidlové radiostanice

    Zde je rozhodování poměrně jednodušší. Pokud opomineme kategorie pro leteckou a lodní komunikaci, je zde pouze kategorie CB a profesionální. Kategorie radioamaterské radiostanice je vhodná pouze pro držitele licence vydané Českým telekomunikačním úřadem. Pro rozhodování mezi těmito dvěma kategoriemi je třeba opět položit si základní otázku: K jakému účelu hodlám radiostanici používat.

                       Výběr kmitočtového pásma   

    Další důležitou otázkou kterou si musíte položit je, na jakých kmitočtech nebo alespoň v jakém pásmu chcete vysílat. Pro příklad, pokud si zakoupíte radiostanici v pásmu 27 MHz (CB), nedomluvíte se na kmitočtech 446 MHz (PMR). Proto je třeba dobře zvážit i tuto otázku. Jednotlivé kmitočtové pásma mají totiž svoje zvláštní specifika a proto slouží k různým účelům.   Pokud máte kamarády, kteří používají radiostanice a chcete se zapojit do komunikace, musíte nejprve vědět kmitočty, na kterých vysílají. Jestliže používají PMR nebo CB pak je volba vcelku jednoduchá. Jestliže však komunikují na volných kmitočtech (sdílené kmitočty podle povolení VO-R/16) je nutné vybírat opět v kategoriiprofesionální. Pro další výběr v této kategorii je nutné vědět i kmitočtové pásmo. Jsou však i radiostanice vyrobené pro jiné účely. Zvláštní kategorií jsou potom Letecké a Lodní radiostanice. Jak již z názvu vyplívá, jsou tyto vysílačky určeny k přesně specifikovaným požadavkům a nelze je nahradit.

   Obecně u nás jsou nejpoužívanější tyto kmitočtová pásma:


CB
– což jsou kmitočty 27 MHz a využívají se ve většině zemí pro silniční komunikaci například v kamionech. Více informací naleznete v popisu CB radiostanic

VHF – toto je kmitočtové pásmo v rozmezí 110 – 174 MHz. Zde se nachází komunikace profesionálních radiostanic a úzké pásmo pro lodní a letecké radiostanice. V tomto kmitočtovém pásmu jsou rovněž i kmitočty určené pro radioamatéry.

UHF – kmitočty v rozmezí 400 – 470 MHz. I zde se nachází komunikace profesionálních a radioamatérských radiostanic a navíc jsou zde i kmitočty PMR


   Vlastnosti jednotlivých kmitočtových pásem a jejich šíření v terénu naleznete v kategorii „Dosah radiostanice“ a u jednotlivých kategorií.

Napište komentář


Nejnovější komentáře

    Napsali o nás