001b
Autor příspěvku:
Komunikace přes internet RoIP     V dnešní době všudypřítomného internetu, nezůstávají ani radiostanice v tomto ohledu pozadu. Jak všichni ví, je dosah radiostanic limitován šířením radiových vln v terénu a tímto je do značné míry omezen. Oblast pokrytí se dá zvýšit použitím různých převaděčů a opakovačů, ale co v případě že například vaše firma působí ve dvou a více lokalitách, které se nachází na různých místech území? Dnes se dá tato situace řešit pomocí internetu. Radio over Internet Protocol, neboli RoIP, je podobný...

Přečíst více
Radiostanice01
Autor příspěvku:
Profesionální radiostanice a čím se vyznačují     Jsou radiostanice (vysílačky), které pracují v kmitočtových pásmech (66-88, 136-174 nebo 430-470 MHz.). Tyto radiostanice ve větší míře využívají firmy pro vlastní potřebu komunikace. Například hasiči, nemocnice, dopravní služby, policie, ostrahy objektů, horská služba, armáda…, ale i malé podniky jako například logistika ve skladech, stavební společnosti nebo montážní firmy. Tyto vysílačky jsou konstrukčně a technicky zpracovány tak, aby vydržely každodenní provoz jak v kanceláři nebo náročném prostředí jako jsou stavby.     V každém pásmu je...

Přečíst více
impres_charger
Autor příspěvku:
Výběr, nabíjení a skladování akumulátorů Často dostáváme dotazy ohledně akumulátorů a jejich výběru. Hodně radiostanic hlavně PMR mají akumulátory v sadě a zde již není moc prostoru k výběru.  Obecně ale platí, že čím větší kapacita akumulátoru, tím je zaručen delší provoz. Doba provozu radiostanice je ale odvislá od doby vysílání. To znamená, že pokud vysíláte často, radiostanice se rychle vybije, protože největší odběr proudu má, když vysíláte. Z tohoto důvodu nelze přesně říci, kolik hodin vám radiostanice zůstane v provozu.   Kapacita U radiostanic kde jsou...

Přečíst více
stock-footage-pretty-woman-in-helmet-discusses-something-by-walkie-talkie-with-huge-excavator-on-background
Autor příspěvku:
Dosah radiostanice (vysílačky)   Jednou z nejčastějších otázek při výběru radiostanice je její dosah. Bohužel přesný údaj o dosahu nelze zodpovědně říci jelikož závisí na několika faktorech. Jedním z hlavních je terén. Na otevřeném prostoru při komunikaci z kopce na kopec, můžete udělat spojení s ruční radiostanicí klidně i 20 km a v opačném případě v husté zástavbě nebo členitém terénu se dovoláte někdy jen na vzdálenost 500 metrů.  Někdy je tento údaj o dosahu uváděn na obalech radiostanic (většinou PMR), což z našeho pohledu je pouhé klamání zákazníka...

Přečíst více
index-img_42
Autor příspěvku:
Několik rad na otázku, jakou nejlepší radiostanici vybrat pro své účely Radiostanice je komunikační zařízení, které na určitých kmitočtech vysílá a přijímá hovory mezi jednotlivci i skupinami uživatelů. Komunikace ve většině případů probíhá v simplexním režimu, což znamená že buď vysílám, nebo poslouchám. Pomocí radiostanic lze komunikovat jak mezi jednotlivci, tak i s neomezeně velkou skupinou uživatelů. Jinak je tomu u scanerů, které slouží pouze pro poslech komunikace v různých kmitočtových pásmech a nemají možnost vysílat.              ...

Přečíst více
Příspěvky 1 - 5 poslední 5

Nejnovější komentáře

    Napsali o nás